Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Dec 26, 2021

מה ההבדל בין כישוף לנס? איזו דמות מספר בראשית היתה בגובה של 17 קומות? מתי הומצאה הזיקנה ושל מי היה הרעיון? היכן ישנים עד היום אדם וחוה ומתי יקומו? מה משותף לבצק של שרה ולערק של...


Dec 20, 2021

מה היה קיים לפני 'בריאת העולם'? מדוע עובדת האבולוציה של המינים החיים היא האויב מס' 1 של מאמיני המיתולוגיה? מהי 'אבולוציה הפוכה' ומתי בני אדם הפכו לקופים? מדוע מסוכן להסתכל על קשת...


Nov 30, 2021

מתי החליט האל יהוה שהשחורים יהיו לעד העבדים של כולם? מדוע הנפט של הערבים מסריח? למה סרבו הגויים לקבל את התורה? איך מעניש האל יהוה את היהודים כשהם נהיים חברים של גויים? מי לימדו את...


Nov 30, 2021

יצאנו לבדוק במה מלאה העגלה: איזה צדיק התחתן עם ילדה בת שלוש? באיזו פרשה יש מחירון וכמה שווה אישה? מה קרה לכהן ולגרושה שהעיזו להתחתן? מדוע מרים היתה חייבת לשיר רק בליווי תופים?...


Nov 10, 2021

מדוע דת ופוליטיקה צועדות תמיד ביחד? באיזו עלילה נוצרית בת ימינו מככבים יהודים ודם ילדים נוצרים? מדוע המונותאיסטים לא יכולים להפסיק להתפלג ולהתפצל? מה קורה כשמצמידים תאריך...