Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Dec 26, 2021

מה ההבדל בין כישוף לנס? איזו דמות מספר בראשית היתה בגובה של 17 קומות? מתי הומצאה הזיקנה ושל מי היה הרעיון? היכן ישנים עד היום אדם וחוה ומתי יקומו? מה משותף לבצק של שרה ולערק של...


Dec 20, 2021

מה היה קיים לפני 'בריאת העולם'? מדוע עובדת האבולוציה של המינים החיים היא האויב מס' 1 של מאמיני המיתולוגיה? מהי 'אבולוציה הפוכה' ומתי בני אדם הפכו לקופים? מדוע מסוכן להסתכל על קשת...