Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Nov 29, 2022

עד כמה מבינים אזרחי ישראל את המשטר הקיים? פסקת התגברות: על מה בדיוק רוצים להתגבר ובאיזו מדינה נחיה אחרי שהשינוי יעבור? מינוי אריה דרעי לשר: באיזה יקום זה יכול לקרות? רגע של עברית:...


Nov 22, 2022

מה קורה כשמדינה קוראת לעצמה דמוקרטית ועוד משהו? איך סופרים את כולם כל הזמן ולא רק בזמן בחירות? האם מול עליית גוש ד"ש (דת ושחיתות) יכול להיווצר גוש ד"ש אחר (דמוקרטיה ושיויון)? איך...


Nov 14, 2022

האם החלוקה ימין - שמאל עדיין רלוונטית? מה ההבדל בין ימין דתי לימין חילוני? מדוע פונדמנטליסטים - יהודים ונוצרים - ממליכים דווקא את הפוליטיקאים הנוכלים והמושחתים ביותר? מה זה...