Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Nov 28, 2023

מדוע ׳עוצמה יהודית׳ נגד שחרור החטופים בעזה בכל החזיתות? מי מאיימים בהוצאה להורג של מחבלים כלואים בזמן שחמאס מחזיק בהמוני חטופים? חוק עונש מוות למחבלים גויים בלבד - כבר מוכן,...


Nov 19, 2023

מה קרה לנתניהו כאשר המלחמה אילצה אותו להתחיל לענות לשאלות של אזרחי ישראל? העימות שבפתח החברה הישראלית: האקסטזה המשיחית על סף פיצוץ. במה עוסקת מכונת הרעל של המשפחה השלטת בזמן...


Nov 8, 2023

העתיד הוא תבשיל שטעמו לא מוכר עדיין אבל אנחנו מבשלים אותו ממש עכשיו, בהווה, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא. עכשיו זה לא הזמן להגיד ש׳עכשיו זה לא הזמן׳. עכשיו הוא הזמן הנכון לפקוח...


Nov 7, 2023

בזמן המלחמה, נתניהו עסוק באינטנסיביות בכתיבת סיפור מקביל למציאות, לקראת ועדות החקירה -  יש עובדות שכדאי להכיר לפני שמנסים למחוק אותן. בנוסף לאתרעות על איומים מבחוץ, כל...


Oct 19, 2023

עשרה חודשים של ממשלת ימין מלא מלא הספיקו לקריסה קטסטרופלית של הקונספציה: "הרשות היא נטל, חמאס הוא נכס!" המחיר של ימין מלא הזיות - צחי צ'מברליין הנגבי שבוע לפני הטבח: "חמאס מאוד...