Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences

May 16, 2023

מה באמת יודעים הישראלים על הסיכסוך הישראלי - פלסטיני, וכמה שווה דיעה - אפילו נחרצת - ללא ידיעה? שלושת האתוסים בישראל: 'הסיכסוך', 'השיויון' ו'המשיחי - לאומני'. מה ההבדל בין המשיחיות של...


May 4, 2023

מדוע אימפריית השקר 'פוקס' נאלצה לשלם 787.5 מיליון דולר? מי הבאים בתור לשלם סכומי עתק בגין שקרים? איך רוסק מפיץ תיאוריות הקונספירציה ההזויות ביותר אלכס ג'ונס? כמה ישלם ג'וליאני על...


Apr 27, 2023

ראיתי שלט "אנחנו לא חייבים להסכים אבל אנחנו אחים", ויש לי מה להגיד על זה! יותר מרבע מאזרחי ישראל לא שייכים ל'לאום' הנכון, האם זאת מדינתם? באיזו דמוקרטיה בעולם ה'לאום' לא חופף את...


Apr 18, 2023

האם יצחק גולדקנופף יהיה האריה דרעי הפלילי הבא? מה ההבדל בין 'חצר' או 'חסידות' לבין כת? לא תאמינו מי מזועזע מתת ייצוג של נשים! מה שלום ה'סיעתא דשמיא' של הממשלה הכי פונדמנטליסטית אי...


Apr 11, 2023

למה חוגגים מימונה? מהם השורשים האמתיים שלה? שיחה עם חוקר מרוקו ויהדותה, יגאל בן נון