Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Jun 27, 2023

איזו אידיאולוגיה פוליטית גרמה לטביעת הצוללת 'טיטאן' וגם למאות הרוגים בטקסס? מדוע בימין הכלכלי שונאים רגולציה ואיך זה קשור לנסיון ההפיכה המשטרית בישראל? התוצאות הקטסטרופליות של...


Jun 20, 2023

מה ההבדל בין כת לדת? מה הקשר בין אמונה ב"חופש בחירה" לבין קיום סבל ואי צדק בעולם? צדיקים, קדושים, קברים, רוחות ושדים: מונותאיסטים מתגברים על הגעגועים לפוליתאיזם. האם הנצרות היא...