Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Dec 20, 2021

מה היה קיים לפני 'בריאת העולם'? מדוע עובדת האבולוציה של המינים החיים היא האויב מס' 1 של מאמיני המיתולוגיה? מהי 'אבולוציה הפוכה' ומתי בני אדם הפכו לקופים? מדוע מסוכן להסתכל על קשת בענן ולמה אסור לצלם אותה? מי עלה לשמיים על סוס מאש והפך למלאך שקיים עד היום? מדוע בעולם מכושף אין מקום לביולוגיה, אסטרונומיה, גיאולוגיה ושאר מדעים? על חיים בעולם מכושף במאה ה-21