Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jun 6, 2022

מה קורה כשהופכים כלל או עיקרון ישן (שהיה אולי רלוונטי לפני מאות או אלפי שנים) לאמונה מקודשת בכל הזמנים שיבואו? איזה סוג של מוות אלים כבר הרג יותר אזרחי ארה"ב מכל המלחמות שלה ביחד (מלחמת העצמאות, מלחמת האזרחים, מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השניה, מלחמת קוריאה ווייטנאם ועוד)? באיזו מדינה מותר למכור לנער בן 18 רובה חצי אוטומטי ותחמושת אבל אסור למכור לו בקבוק בירה? באיזו מדינה (או מדינות) יש בלוק חוסם נגק חקיקה למען חיי האזרחים? מה הפתרון של טראמפ, טד קרוז ושאר הרפובליקנים להרג המסיבי הגובר של אזרחים? מה קורה כאשר בוחרים בתפילות במקום מעשים? האם המפלגה הרפובליקנית היא דת, כת או ארגון פשיעה? מה קורה כשמרחיבים את 'המערב הפרוע' למזרח, לצפון ולדרום במשך דורות ללא הפסקה? פרק על אמונות איומות ותוצאותיהן הידועות מראש