Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Dec 26, 2022

ישראל במצב חירום: משפטנים בכירים מתגייסים לפעולה. מדוע האלמנט המרכזי בשחיקה הדמוקרטית הוא ההדרגתיות? מה מקבלים בישראל כאשר עושים 'העתק הדבק' לרסיסי משטרים אחרים? מה קורה כאשר מחוקקים 'פסקות התגברות' כדי לנטרל חוקי יסוד? מה ניתן לעשות מול מתקפת החקיקה לשינוי המשטר בישראל? להזמנת הרצאות משפטנים, חפשו בגוגל את הטופס 'פניות להופעות: מרצים על שילטון החוק' וקחו חלק במאבק על דמות המדינה.
שיחה עם יניב רוזנאי, פרופסור וסגן הדיקן בבית ספר הארי רדזינר למשפטים, ומנהל משותף של מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. בין תחומי מומחיותו: משפט חוקתי השוואתי, משפט ומהפכה, דיני השימוש בכח, זכויות אדם, ועוד. מחקריו הוצגו באוניברסיטאות מובילות בהן ייל, הרווארד, פרינסטון, סטנפורד, אוקספורד, טקסס, ברקלי, קורנל ועוד, ואוזכרו בפסיקות של בית המשפט האירופי לזכויות אדם, בית המשפט העליון של הודו, של ברזיל, בתי המשפט החוקתיים של קולומביה, אוגנדה, סלובקיה, צ'ילה, אל סלבדור, קניה, ישראל ועוד. פרופ' רוזנאי זכה בפרסים רבים ובאות אביר איכות השלטון לשנת 2020 מטעם התנועה לאיכות השלטון