Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jan 31, 2023

תכנית ארבעת השלבים המלאה: איך ההפיכה המשטרית אמורה לחלץ את נתניהו מהרשעה ומכלא? פה חשדתי: כאשר בצד אחד של הויכוח יש אוסף נדיר של עבריינים, נוכלים וקנאים. לא תמיד הטובים מנצחים: מדוע ואיך הכוחות האנטי דמוקרטים מנצחים ועולים לשילטון? מעגל היסטורי מוכר: ניצחון הרעים, חורבן גדול, בניית משהו חדש. איזה מומחה גדול להשמדת הדמוקרטיה אמר "הבדיחה הטובה ביותר של הדמוקרטיה היא שהיא מספקת לאויביה המרים ביותר את הכלים לחיסולה"? מהו "עיקרון הקרס" ואיך הוא קשור להרס (הדמוקרטיה)? זה מה שהפך את אירופה ממקום ממנו נמלטים בכל דרך אפשרית למקום אליו מנסים להגיע בכל דרך אפשרית