Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Mar 8, 2023

מדוע חג הנקמה רלוונטי מתמיד? מנהיגי היהדות האורתודוכסית בישראל נראים כאילו מודרכים על ידי "עשרת הדיברות ההפוכים" - תגנוב, תשקר, תרצח, תחמוד... זה הזמן לבחון מה בדיוק אמרו הדיברות המקוריים ולשאול כמה מוסר הם באמת תרמו? רעידות אדמה: רבנים בכירים מאוד מסבירים מדוע השמדת עשרות אלפי בני אדם בייסורים קשים - כולל קשישים, תינוקות ונשים הרות - זאת ברכה גדולה מאוד מעשה האל המשמיד יהוה. וגם: האל יהוה משמיד המוני גויים וגם יהודים אבל מסיבות שונות! הקשיבו למה. הפלסטינים רוצים לבחור את גורלם בעצמם? "תכנית ההכרעה" של סמוטריץ' תעניק להם סוף סוף זכות בחירה: דיכוי קבוע ותמידי בהסכמה או נכבה שניה עכשיו. מה קרה לכוח המאגי של 'הקו הירוק'? מה יקרה אחרי השלמת חקיקת עונש מוות למחבלים גויים בלבד? ועוד