Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


May 16, 2023

מה באמת יודעים הישראלים על הסיכסוך הישראלי - פלסטיני, וכמה שווה דיעה - אפילו נחרצת - ללא ידיעה? שלושת האתוסים בישראל: 'הסיכסוך', 'השיויון' ו'המשיחי - לאומני'. מה ההבדל בין המשיחיות של הציונות הדתית למשיחיות החרדית? מהי 'תכנית ההכרעה' למימוש החזון המשיחי? מי החליט מהי "ירושלים המאוחדת לנצח נצחים"? האם 22 כפרים פלסטינים הם "חלק בלתי נפרד מבירת ישראל הנצחית"? לא רק הפלסטינים, מדוע "גם השוודים לא היו מקבלים את תכנית החלוקה של 1947"? האם יש פרטנר להסדר בצד הפלסטיני? תלוי, פרטנר למה? ומה יש בצד הישראלי? לאיזה כיוון הולכת המציאות בזמן שמדמיינים ששומרים על "סטטוס קוו"? מה הקשר בין הסיכסוך להפיכה המשטרית? מה צריכים להיות יעדי המחאה ומדוע חשוב לא להסתפק בבלימת ההפיכה? שיחה עם חוקר הסיכסוך הישראלי - פלסטיני, אל"מ במיל' דר' שאול אריאלי