Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Jun 27, 2023

איזו אידיאולוגיה פוליטית גרמה לטביעת הצוללת 'טיטאן' וגם למאות הרוגים בטקסס? מדוע בימין הכלכלי שונאים רגולציה ואיך זה קשור לנסיון ההפיכה המשטרית בישראל? התוצאות הקטסטרופליות של שקרי נתניהו: עיראק ואיראן. מתי הבטיח נתניהו מזרח תיכון חדש ואיזה אסון קולוסלי נגרם אחרי שהתקבלה עצתו? כמה חמור הנזק שגרם הצמד טראמפ - נתניהו למאבק בהתגרענות האיראנית? מה גרם לבריטים להצביע נגד עצמם ב'ברקזיט' וכמה משלמים על זה עכשיו? מה קורה בחברה אנושית עם חופש דעה וללא חובת ידיעה? ועוד