Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 1, 2023

ההפיכה היא חלק מחזון כולל, משיחי קיצוני, אם לא מתמודדים איתו - מפסידים. מה צריכות להיות המטרות של המחאה נגד ההפיכה המשפטית? כל אזרח/ית נדרש/ת לבחור צד: מדינת דת לאומנית או מדינה דמוקרטית וחופשית. הימצאות פרה אדומה כשרה - סימן למשיח מתקרב ובניית בית המקדש. מדוע נוצרים אוונגליסטים משתפים פעולה בהתלהבות עם תכנית ההשמדה העצמית של היהודים? מדוע בישראל מכבדים מחבלים ותומכי טרור יהודים? עוד כתה דברים שאולי לא ידעתם על סמוטריץ' ובן גביר. שקר פופולרי: "הכל אבוד בגלל הילודה והדמוגרפיה תנצח את הדמוקרטיה". "אנשים אחים אנחנו" - כיצד חצי ציטוט הוא שקר. כך נלחמים בשקר המאורגן ומנצחים: בעקבות ארה"ב עכשיו גם בישראל