Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 8, 2023

איך הפכה ישראל ממדינה סובלת טרור יהודי למדינה תומכת בו? אותה תקשורת מבישה שהפכה את איתמר תומך טרור בן גביר לכוכב המהדורות והאולפנים, ממשיכה עכשיו לדבר בשפת המחבלים, כל עוד הם יהודים. מושגים מעוותים חשיבה: כיצד התקשורת הישראלית מפרידה בקביעות בין דם לדם ומלבינה טרור? מה קורה כאשר בצלאל 700 ליטר בנזין סמוטריץ׳ מונע כספי מדינה מרשויות ערביות?
אותם אנשים, אותה אידיאולוגיה, אותם מעשים: אחרי שאירגוני הטרור 'כך' ו'כהנא חי' הוצאו מחוץ לחוק, למה בדיוק מחכים עם 'עוצמה יהודית'? לאילו תנועות פוליטיות במזרח התיכון יש 'הנהגה רוחנית' ומה משותף ביניהן? מדוע 'הציונות הדתית' צריכה להיקרא 'המפלגה הדצית הישראלית'? הרגע האחרון לעצור את הטליבאניזציה של ישראל, ועוד