Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Aug 24, 2023

בפרק הזה תכירו את היחס לילדה, לנערה ולאישה של היהדות האורתודוקסית בישראל כפי שבא לידי ביטוי בתכני החינוך של רבבות ילדות וילדים - גם ברגע זה. משום כך חובה להכיר. אז יצאנו לבדוק במה מלאה העגלה: איזה צדיק התחתן עם ילדה בת שלוש? באיזו פרשה יש מחירון וכמה שווה אישה? מה קרה לכהן ולגרושה שהעיזו לנסות להתחתן? מדוע מרים היתה חייבת לשיר רק בליווי תופים? מדוע בנות מסתכלות במראה כל הזמן? במה זכתה צדקת שלא הורידה כיסוי מראשה לשניה במשך כל חייה? האזינו למיטב הפרק הראשון בסדרת ה'עגלה מלאה' של היהדות האורתודוכסית