Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 7, 2023

בזמן המלחמה, נתניהו עסוק באינטנסיביות בכתיבת סיפור מקביל למציאות, לקראת ועדות החקירה -  יש עובדות שכדאי להכיר לפני שמנסים למחוק אותן. בנוסף לאתרעות על איומים מבחוץ, כל ראשי המוסד הזהירו: נתניהו מסוכן לישראל! איפה היו הגדודים שלא הגנו על תושבי הנגב המערבי ומדוע? דחוף להכיר: האקטזה המשיחית במלחמה מסכנת את כולנו! איזה רב ישראלי מדבר על אוקטובר 2023 כעל ״החודש הכי משמח בחיים״? מדוע תומכי הטרור המשיחיים בקואליציה חולמים דווקא עכשיו על מימוש ׳תכנית ההכרעה׳ להקמת תיאוקרטיה גזענית מהים לירדן? צבי סוכות - אסון מתגלגל: מה קורה כאשר יעד שב״כ שהתמחה במאבק נגד חיילי וקציני צה״ל ממונה לאחראי על אלימות נוער הזוועות? ׳כספים קואליציונים׳ - הביזה נמשכת בזמן מלחמה