Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 19, 2023

מה קרה לנתניהו כאשר המלחמה אילצה אותו להתחיל לענות לשאלות של אזרחי ישראל? העימות שבפתח החברה הישראלית: האקסטזה המשיחית על סף פיצוץ. במה עוסקת מכונת הרעל של המשפחה השלטת בזמן מלחמה? כיצד הביביזם נהיה דומה לטראמפיזם מיום ליום? ״הציבור של סמוטריץ״: מיהם הפריווילגים של זמננו? למי יש ׳הנהגה רוחנית׳ במזרח התיכון ומה משותף לכולם? חמאס מוטט את שילטון נתניהו בשיטת שמשון. האם סיום המלחמה רע לנתניהו? וגם: מדוע מרגש אותי שאנשים בוחרים לקנות עגבניות פחות טובות בזמן המלחמה? האזינו