Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences

Mar 8, 2023

מדוע חג הנקמה רלוונטי מתמיד? מנהיגי היהדות האורתודוכסית בישראל נראים כאילו מודרכים על ידי "עשרת הדיברות ההפוכים" - תגנוב, תשקר, תרצח, תחמוד... זה הזמן לבחון מה בדיוק אמרו הדיברות...


Feb 27, 2023

לאורך ספרי המקרא, כוהנים ונביאים קוראים לציות ל"חוקי התורה", אבל מתי זה התממש? איסורי אכילה (כשרות), איסור על תמונות אדם ובעלי חיים, דיני טומאה וטהרה, איסורי חמץ בפסח, עשיית מלאכות...


Jan 31, 2023

תכנית ארבעת השלבים המלאה: איך ההפיכה המשטרית אמורה לחלץ את נתניהו מהרשעה ומכלא? פה חשדתי: כאשר בצד אחד של הויכוח יש אוסף נדיר של עבריינים, נוכלים וקנאים. לא תמיד הטובים מנצחים:...


Jan 24, 2023

כל ילדה וכל ילד בישראל יידעו: דמוקרטיה היא לגויים מיוון ולעוזריהם המתיוונים. מטרת החינוך: להפסיק "ללכת בחוקות הגויים" וניקוי החינוך מערכי דמוקרטיה, פלורליזם, שיויון ושילטון...


Jan 3, 2023

איך מרמים אנשים ואלוהים על פי ההלכה? כמה דרכים הלכתיות יש למאמינים לרמות את האל יהוה? האם יצחק גולדקנופץ הוא האריה דרעי הפלילי הבא? איך מלבינים עבודה בתשלום בשבת של יהודים...