Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences

Aug 13, 2022

מי שמאמין לא מפחד מעובדות, מכחיש אותן. מה ההבדל בין מפלגה לזרם אמוני? שוק (אמוני) חופשי: החופש למכור שקרים עם ביקוש גדול. רפובליקנים, הרצחתם וגם הכחשתם? הכחשה קדושה: מי צריך עובדות...


Aug 6, 2022

חמישה דברים אירעו לאבותינו בתשעה באב, מהם? מי הפך את שמעון בן כוסיבה לבר כוכבא ולמלך המשיח? מה מנסים להסתיר באמצעות הסיסמה "שנאת חינם"? מהם המחירים של משיחיות? מה המחיר של לימוד...


Aug 1, 2022

סיכום העונה הראשונה של הפודקאסט ומבט על העונה הבאה


Jul 26, 2022

מה ההבדל בין 'דעה פוליטית' לזרם אמוני? איך הופכים שקר גדול בזמן אחד לאמונה דתית בכל הזמנים? איך קראו לתיאוריות קונספירציה בעבר? מה קורה כשנכנעים לעקרון המנהיג שכל דבריו אמת וצדק?...


Jul 4, 2022

מה קורה כשהצדק לא עיוור וגם לא מנסה להיות? המערב הפרוע מגיע לניו יורק. איך מאלצים ילדה שנאנסה להיות אימא? תכנית ההפיכה של כנופיית טראמפ: אלקטורים מזוייפים, איומי רצח, צעדת חמושים,...