Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Sep 12, 2023

כל עוד השר הממונה על הביטחון הלאומי ועל המשטרה הוא תומך טרור בעצמו, תומכי טרור יהודי בפרהסיה ימשיכו להסתובב חופשיים. בהפגנת הימין: כהנא צדק, ברוך גולדשטיין צדק, יגאל עמיר צדק, בן אוליאל צדק... כל מחבל הוא גיבור הימין החדש שבשילטון. מי באמת הימין הזה, מנוע ההפיכה המשטרית? 'דרגות בבריאה': איך מחדירים גזענות עמוקה ואלוהית בילדות ובילדים מגיל אפס? שקמה ברסלר, לא נעים להגיד נאצים? תגידו 'דצים' - דתיים ציוניים - והמפלגה הדצית הישראלית היא חברה בכירה בשילטון