Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Aug 31, 2021

בשיחה עם המדען דר׳ מיכאל טליאס, דניאל אדר שואל מהם הכלים החיוניים לאבחנה בין עובדה לפייק ומה חסר בחינוך המאורגן. בהעדר ידיעה מוחלטת, איך יודעים למי שווה להקשיב?


Aug 24, 2021

דניאל אדר והסופר אורן בן יוסף שואלים: איך אנחנו יודעים מה שאנחנו יודעים? שיחה על בני אדם ויצורים אחרים בראי המדע והמדע הבידיוני.


Aug 16, 2021

בפרק הזה דניאל אדר משוחח עם דר׳ יגאל בן נון, חוקר ההיסטוריוגרפיה של ספרי המקרא ומחבר הספר ׳קיצור תולדות יהוה׳. מבט אחר על מונו-תאיזם: כולם מדברים על ׳תאיזם׳, אף אחד לא מדבר על...


Aug 3, 2021

מכניסים שאלות ופחדים לבלדנר ורואים מה מקבלים. האזינו לפרק הזה של ׳על אמונות ותוצאותיהן׳ ותגלו גם מהי שיטת ״קיו״