Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Jan 31, 2023

תכנית ארבעת השלבים המלאה: איך ההפיכה המשטרית אמורה לחלץ את נתניהו מהרשעה ומכלא? פה חשדתי: כאשר בצד אחד של הויכוח יש אוסף נדיר של עבריינים, נוכלים וקנאים. לא תמיד הטובים מנצחים:...


Jan 24, 2023

כל ילדה וכל ילד בישראל יידעו: דמוקרטיה היא לגויים מיוון ולעוזריהם המתיוונים. מטרת החינוך: להפסיק "ללכת בחוקות הגויים" וניקוי החינוך מערכי דמוקרטיה, פלורליזם, שיויון ושילטון...


Jan 3, 2023

איך מרמים אנשים ואלוהים על פי ההלכה? כמה דרכים הלכתיות יש למאמינים לרמות את האל יהוה? האם יצחק גולדקנופץ הוא האריה דרעי הפלילי הבא? איך מלבינים עבודה בתשלום בשבת של יהודים...