Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן

Apr 27, 2023

ראיתי שלט "אנחנו לא חייבים להסכים אבל אנחנו אחים", ויש לי מה להגיד על זה! יותר מרבע מאזרחי ישראל לא שייכים ל'לאום' הנכון, האם זאת מדינתם? באיזו דמוקרטיה בעולם ה'לאום' לא חופף את...


Apr 18, 2023

האם יצחק גולדקנופף יהיה האריה דרעי הפלילי הבא? מה ההבדל בין 'חצר' או 'חסידות' לבין כת? לא תאמינו מי מזועזע מתת ייצוג של נשים! מה שלום ה'סיעתא דשמיא' של הממשלה הכי פונדמנטליסטית אי...


Apr 11, 2023

למה חוגגים מימונה? מהם השורשים האמתיים שלה? שיחה עם חוקר מרוקו ויהדותה, יגאל בן נון


Apr 4, 2023

כמה פעמים נולדה היהדות? איך נוצרו כל חגי ישראל, הסיפורים, הסמלים והמאכלים?  הידעתם? בימי בית ראשון לא היתה שבת שבועית! "הממלכה המאוחדת" - מציאות או סיפור תעמולה יהודאי על עבר...