Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences | על אמונות ותוצאותיהן


Nov 8, 2023

העתיד הוא תבשיל שטעמו לא מוכר עדיין אבל אנחנו מבשלים אותו ממש עכשיו, בהווה, בין אם אנחנו מודעים לזה או לא. עכשיו זה לא הזמן להגיד ש׳עכשיו זה לא הזמן׳. עכשיו הוא הזמן הנכון לפקוח עיניים ולהיות ערניים, כי אירועים, תהליכים ומעשים שנעשים עכשיו דווקא בזמן המלחמה, מעצבים את המציאות של מחר והעתיד הקרוב. "זה לא עניין של  ימין ושמאל" - זוכרים את השטות הזאת? מסתבר שזה כן היה עניין של ימין, כי ממשלת ימין על מלא שווה חורבן על מלא, בכל המישורים והחזיתות ובזמן שיא. שאלת מוטיבציה:  כמה מוטיבציה יש לאבי המחדל לסיים מלחמה שמיד אחריה יתן את הדין? מה קורה כאשר מנהיגים נוכלים מהפנטים עדר שלם ללכת אחריהם באש ובמים? קורה מה שהכי צפוי שיקרה: נשרפים וטובעים