Preview Mode Links will not work in preview mode

Beliefs & Consequences


Nov 30, 2021

יצאנו לבדוק במה מלאה העגלה: איזה צדיק התחתן עם ילדה בת שלוש? באיזו פרשה יש מחירון וכמה שווה אישה? מה קרה לכהן ולגרושה שהעיזו להתחתן? מדוע מרים היתה חייבת לשיר רק בליווי תופים? מדוע בנות מסתכלות במראה כל הזמן? במה זכתה צדקת שלא הורידה כיסוי מראשה לשניה במשך כל חייה? האזינו לפרק הראשון בסדרה על ה'עגלה מלאה' של היהדות האורתודוכסית